Customer Experience First
Trải Nghiệm Khách Hàng Tuyệt Vời

Chuyên mục : Chưa được phân loại

I am Dang Nhu Quynh

Tôi tên là Đặng Như Quỳnh ( Viva) , hiện đang là chuyên viên trải nghiệm khách hàng tại Startek ( Malaysia)– tập đoàn outsourcing đa quốc gia tư hữu lâu đời tại Mỹ với hơn 22 chi nhánh trên toàn thế giới. Tôi cũng từng giữ các vị trí liên quan đến trải nghiệm khách […]