Customer Experience First
Trải Nghiệm Khách Hàng Tuyệt Vời

Chuyên mục : Digital MKT
QUAN ĐIỂM MỚI VỀ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

QUAN ĐIỂM MỚI VỀ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Để hiểu biết rõ hơn trải nghiệm của khách hàng, từ đó điều chỉnh các hoạt động tiếp thị, làm cho khách hàng hài lòng hơn và gắn kết hơn với doanh nghiệp, trước tiên doanh nghiệp cần phải hiểu rõ khái niệm này. Theo Esteban Kolsky, chủ tịch kiêm sáng lập của ThinkJar, một […]