Customer Experience First
Trải Nghiệm Khách Hàng Tuyệt Vời

Chuyên mục : BPO Solution

BPO – Dịch vụ thuê ngoài tại Việt Nam: Giàu tiềm năng, nhiều dư địa

Dư địa phát triển của ngành Dịch vụ thuê ngoài chuyên nghiệp BPO (Business Process Outsourcing – BPO) là rất lớn, khi nhu cầu thị trường cùng mức độ kết nối kỹ thuật số cao ngày càng mở rộng.Tiềm năng lớnBPO là một trong 5 ngành được đánh giá là có nhiều tiềm năng phát […]

Chuyên mục : BPO Solution
Trải nghiệm khách hàng & Các khái niệm

Trải nghiệm khách hàng & Các khái niệm

Bài viết chia sẻ các khái niệm xoay quanh vấn đề trải nghiệm khách hàng, bao gồm User Interface (UI), User eXperience (UX), Customer eXperience (CX), Brand eXperience (BX) và cách phân biệt các khái niệm này. Chúng ta đang sống trong một thế giới luôn luôn chuyển động, nơi mỗi con người được kết nối với nhiều nguồn thông […]